Skip to content

Z omówionych powodów do produkcji emulsji wprowadzono – zamiast mieszadel – mlynki koloidalne, rzadziej zas homogenizatory

2 lata ago

263 words

Z omówionych powodów do produkcji emulsji wprowadzono – zamiast mieszadeł – młynki koloidalne, rzadziej zaś homogenizatory. Natomiast mieszadła w cyklu produkcyjnym emulsji zarówno na skalę laboratoryjną, jak i techniczną, obecnie pełnią rolę przeważnie sprzętu pomocniczego. Stosuje się je do wstępnego zmieszania obu przygotowanych odpowiednio faz emulsji przed ich skierowaniem do młynka koloidalnego lub homogenizatora. Szybkość obrotu tego rodzaju mieszadeł jest stosunkowo niewielka (ręczne 50-150, mechaniczne 150-500 obr/min). 3.3.2. Młynki koloidalne (koloidowe) Rozdrobnienie cieczy w młynku koloidalnym, a w omawianym przypadku asfaltu, polega na rozrywaniu jej, ścinaniu, zgniataniu i ścieraniu, zależnie od konstrukcji młynka, a ściślej od kształtu jego wirnika. Tak samo stopień rozdrobnienia asfaltu w mieszance dwóch faz (wodnej i olejowo-asfaltowej), oprócz właściwości rozpraszanej fazy, jak jej lepkość (penetracja asfaltu), temperatura pod grzania itp., zależny jest od konstrukcji wirnika w młynku oraz od szybkości jego obrotów. Zasada emulgowania asfaltu lub innej cieczy przeważnie oleistej w młynku koloidalnym polega na przetłaczaniu mieszanki tej cieczy z wodą odpowiednio zaprawioną roztworem emulgatora i kwasu (przeważnie solnego) w sposób poprzednio opisany przez wąską przestrzeń pomiędzy nieruchomym statorem młynka i szybko wirującym rotorem (wirnikiem). W czasie przetłaczania mieszanki obu faz następuje rozdrobnienie (zdyspergowanie) asfaltu w sposób poprzednio omówiony. Stopień rozdrobnienia fazy rozproszonej znacznie się zwiększa przy wyjściu cieczy, w momencie gwałtownego zmniejszenia ciśnienia w przestrzeni między statorem i rotorem, gdzie ono jest największe. [więcej w: zabudowa balkonów lublin, eltronik brodnica, grlmike ]

Powiązane tematy z artykułem: eltronik brodnica grlmike zabudowa balkonów lublin