Skip to content

Wyrównanie pasa zaprawy wykonuje sie tylna strona lopaty.

2 lata ago

218 words

Dla warstwy główkowej zaprawę rozścieła się przez stopniowe opróżnianie łopaty przez przednią jej krawędź. Wyrównanie pasa zaprawy wykonuje się tylną stroną łopaty. Czas rozesłania zaprawy dla ułożenia 10 cegieł wynosi wg danych radzieckich 16-; -21 sek, w zależności od szerokości pasa rozściełanej zaprawy. Dla ścian grubości 1 cegły rozścieła się zaprawę jednocześnie na całej szerokości muru. Przy murowaniu filarów o niewielkim przekroju zaprawę podaje się na środek filaru, rozściełanie i wyrównanie grubości zaprawy odbywa się za pomocą kielni w czasie murowania. Dla filarów o przekroju większym, np. 3 cegieł w jednym kierunku, zaprawę rozścieła się w ten sposób jak dla ścian odpowiedniej grubości. Na odcinkach ścian mających kanały rozścieła się zaprawę między poszczególnymi kanałami za pomocą kielni. 4. 3. Sposób murowania Najczęściej stosowanymi sposobami murowania u nas i w Związku Radzieckim, nadającymi się zarówno do stosowania w murarce indywidualnej, jak i zespołowej są: murowanie na wycisk, murowanie na wycisk z podcięciem zaprawy kielnią i murowanie z zakładaniem zaprawy na część lub całą powierzchnię boczną cegieł. 4. 3. 1. [patrz też: strzałka ugięcia belki, castorama lubin, castorama tarnowskie góry ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama lubin castorama tarnowskie góry strzałka ugięcia belki