Skip to content

Warunki techniczne

2 lata ago

165 words

Warunki techniczne obowiązujące przy odbiorze murów z cegły Podstawą oceny jakości i odbioru robót murowych pod względem technicznej prawidłowości wykonania są warunki techniczne odbioru określone w normie PN-58/B-10020 obowiązującej od 1 stycznia 1959 r. na miejsce dawnej normy PKN/B-06060 z 1952 r. Główne postanowienia zawarte w PN-58/B-10020 są następujące: a) do warstw licowych należy stosować cegłę tylko gatunku D ; b) dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiarów pomieszczeń i całego budynku w rzucie poziomym nie powinny przekraczać: ± 3 cm – w wymiarach poszczególnych pomieszczeń, ± 4 cm – w wymiarach całego budynku, kiedy jego długość nie przekracza 20 m, ± 5 cm – w wymiarach całego budynku przy długości przekraczającej 20 m; c) dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiarów pionowych (wysokości) nie powinny przekraczać: ± 3 cm – dla poszczególnych kondygnacji, ± 5 cm – dla wysokości całego budynku; [patrz też: strzałka ugięcia belki, możnaby, eltronik brodnica ]

Powiązane tematy z artykułem: eltronik brodnica możnaby strzałka ugięcia belki