Skip to content

Przygotowanie fazy wodne (rozpraszajacej)

2 lata ago

248 words

Przygotowanie fazy wodne (rozpraszającej) . Do produkcji emulsji kationowych, tak samo jak i anionowych, nadaje się zwykła woda pitna, czysta, bez domieszek (zwłaszcza chemicznych), wpływających najczęściej ujemnie na proces wytwarzania emulsji i jej stabilność. Składniki mineralne (przeważnie związki magnezu i wapnia), które powodują tzw. twardość wody, nie mają znaczenia w produkcji emulsji kationowej. Wpływ tych składników jest neutralizowany przez dodatek do wody kwasu (przeważnie solnego), który na drodze chemicznej zamienia te składniki na substancje rozpuszczalne w wodzie. Chodzi tu głównie o sole wapnia, których jest w wodzie znaczna ilość zwłaszcza w wodzie twardej. Należy się wystrzegać wody, która może zawierać ścieki przemysłowe, niezdradzające swej obecności wizualnie, ani też przez zapach. Oprócz wody pitnej pobieranej z wodociągów, każda inna woda przed jej użyciem do produkcji emulsji powinna być zbadana i wypróbowana wstępnie (analiza, co pewien okres) w laboratorium. Tak samo, jak omówione poprzednio przygotowanie asfaltu w dwóch pojemnikach dla fazy rozproszonej, przygotowanie fazy wodnej rozpraszającej powinno się odbywać również w dwóch pojemnikach. Pojemniki te pod względem objętości powinny być odpowiednie dla zaprojektowanej wydajności produkcyjnej wytwórni emulsji. Z jednego z tych zbiorników czerpana jest przygotowana faza wodna do bieżącej produkcji, a w tym samym czasie następuje przygotowanie następnej porcji fazy wodnej w drugim zbiorniku i tak na przemian w celu zapewnienia ciągłości produkcji. [podobne: blachownica, vivago, możnaby ]

Powiązane tematy z artykułem: blachownica możnaby vivago