Skip to content

Podgrzewanie fazy wodnej jest najprostsze przy uzyciu pary wodnej z wytwornicy, o której poprzednio byla juz mowa

2 lata ago

213 words

Podgrzewanie fazy wodnej jest najprostsze przy użyciu pary wodnej z wytwornicy, o której poprzednio była już mowa. Pożądane jest usytuowanie kotła parowego w pomieszczeniu oddzielonym od hali produkcyjnej. Powierzchnia ogrzewalna kotła i ciśnienie, a tym samym i wydajność pary, powinny być dostosowane do bilansu cieplnego, niezbędnego dla projektowanej wydajności wytwórni emulsji. Na ogół w kotły tego rodzaju można zaopatrzyć się na rynku. Najmniej komplikacji nastręczają kotły o ciśnieniu roboczym 8 atm i maksymalnym 10 atm oraz dobranej odpowiednio do potrzeb jego powierzchni ogrzewalnej i ciśnieniu. Zbiorniki na kwas solny lub inny, na emulgatory oraz na stężony zarób wodny emulgatora z kwasem, jak również na zakwaszoną fazę wodną powinny być zabezpieczone przed korozją. Głównie chodzi tu o pojemniki na mieszanki o znacznym stężeniu kwasu. Tak samo wszystkie zbiorniki powinny być zabezpieczone ze strony zewnętrznej przeciwko korozji przez pokrycie ich odpowiednią farbą lub lakierem, -odpornymi również na przewidziane dla tych zbiorników maksymalne i minimalne temperatury. 3.3. Sprzęt produkcyjny Do sprzętu produkcyjnego, służącego do wytwarzania emulsji z przygotowanych do tego celu i omówionych poprzednio składników, należą: mieszadła szybkoobrotowe młynki koloidalne oraz homogenizatory. [hasła pokrewne: możnaby czy można by, brona talerzowa olx, zabudowa balkonów kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: brona talerzowa olx możnaby czy można by zabudowa balkonów kraków