Skip to content

Podawanie i rozscielanie zaprawy

2 lata ago

161 words

Podawanie i rozściełanie zaprawy Oprócz właściwego rozłożenia cegły na wzrost wydajności murowania wpływa również i prawidłowe rozłożenie zaprawy. Przy rozściełaniu zaprawy na murze trzeba uważać, aby układała się ona warstwą możliwie jednakowej szerokości i grubości. Zależnie od szerokości rozkładanej -zaprawy otrzymujemy później mur wykonany na puste lub na pełne spoiny. Mur na puste spoiny otrzymujemy wówczas, gdy zaprawa nie dochodzi do zewnętrznego lica ściany na odległość 10 do 15 mm. Mur na pełne spoiny ma zapełnione wszystkie spoiny poziome i pionowe; podlegają one przeważnie spoinowaniu, tj. . przeciąganiu spoin specjalnymi żelazkami, nadającymi im żądany wklęsły lub wypukły profil przy ,pierwszym sposobie murowania odstęp rozściełanej warstwy zaprawy od krawędzi muru wynosi 2-; . -3 cm, przy drugim zaś 1. . . ; -. 2 cm. [hasła pokrewne: sułtanka hatice wikipedia, grlmike, okna pasywne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: grlmike okna pasywne cena sułtanka hatice wikipedia