Skip to content

Mlynek koloidalny typu „Mouton-Gaulin”

2 lata ago

219 words

Młynek koloidalny typu Mouton-Gaulin . W młynku koloidalnym mieszanka obu faz emulsji poddawana emulgowaniu wlewana jest przez wpust A. Dzięki szybkim obrotom wirnika B (rotor) i specjalnym występom na czołowej stronie jego powierzchni, mieszanka emulsyjna przeciskana jest przez szczelinę B między statorem i wirnikiem (roto-rem). W czasie tego przeciskania faza olejowa (asfalt) podlega wstępnemu rozdrobnieniu, przechodząc następnie do szczeliny C między statorem i tylną powierzchnią wirnika. Przechodząc przez tę szczelinę do wylotu W, asfalt w mieszance podlega końcowemu rozdrobnieniu. Należy zwrócić uwagę, że mieszanka emulsyjna, przechodząc przez szczelinę B, dostaje się do wierzchołka wirnika, gdzie szybkość liniowa obwodowa na jego obwodzie jest największa i stąd ciśnienie, jakiemu podlega ta mieszanka w szczelinie B, zaczyna stopniowo spadać, dochodząc w pobliżu osi wirnika prawie do zera. Poza tym mieszanka emulsyjna, przechodząc do szczelin y C, zmienia kierunek przepływu swego strumienia. Oba te czynniki, to jest spadek ciśnienia i zmiana kierunku strumienia mieszanki, mają duży wpływ na stopień dyspersji (rozdrobnienia) asfaltu w fazie wodnej. Zależnie od żądanego mniejszego lub większego stopnia rozdrobnienia asfaltu, wielkość szczeliny C można regulować specjalnie kalibrowaną tarczą nawet w czasie pracy młynka. [więcej w: blachownica, zabudowy balkonów kraków, okna pasywne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: blachownica okna pasywne cena zabudowy balkonów kraków