Skip to content
2 lata ago

152 words

Metoda ciągła . Ta metoda wytwarzania emulsji zarówno kationowych, jak i anionowych, stosowana jest powszechnie w wytwórniach na dużą, jak i na średnią skalę, przeważnie przy wydajności instalacji produkcyjnej już powyżej 5 t/h. Metoda ciągła wytwarzania emulsji polega na tym, że przygotowane w sposób poprzednio opisany składniki w postaci podgrzanego z dodatkami asfaltu i również z dodatkami podgrzanej fazy wodnej, podawane są do młynka koloidalnego lub homogenizacyjnego w sposób ciągły w odpowiedniej, przewidzianej receptą proporcji. Podawanie podstawowych składników emulsji do młynka produkcyjnego może odbywać się dwoma sposobami, a mianowicie: – w stanie wstępnie zmieszanym w odpowiednich proporcjach jednym przewodem – oddzielnie – przygotowana faza asfaltowa i faza wodna – dwoma przewodami do leja młynka produkcyjnego. Pierwszy z tych sposobów nosi nazwę jednostrugowego podawania składników emulsji, a drugi dwustrugowego. [patrz też: zabudowa balkonów kraków, castorama rolety, zabudowy balkonów kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama rolety zabudowa balkonów kraków zabudowy balkonów kraków