Skip to content

Zmniejszenie odksztalcen

2 lata ago

139 words

Zmniejszenie odkształceń można też uzyskać przez zastosowanie odpowiedniego ustroju. I tak np. ustroje statycznie niewyznaczalne wykazują z reguły mniejsze odkształcenia od statycznie wyznaczalnych. W przypadku belek o małej sztywności czynnikiem miarodajnym przy wymiarowaniu przekroju jest często dopuszczalne ugięcie belki. Dopuszczalna wielkość strzałki ugięcia podana w odpowiednich przepisach budowlanych, nie ma jednak zazwyczaj właściwego uzasadnienia naukowego, a przyjęta jest na podstawie praktyki. Wskazane byłoby bardziej liberalne podejście do dopuszczalnej strzałki ugięcia ustrojów o przeważającym obciążeniu statycznym. W tych przypadkach konieczne byłoby jednak uwzględnienie w obliczeniach odpowiedniego wzrostu naprężeń od wpływów drugorzędnych ewentualnie zabezpieczenie innych sąsiednich elementów przed ujemnymi skutkami wywołanymi znacznym odkształceniem elementu rozpatrywanego. [podobne: zabudowy balkonów kraków, murowanie, możnaby czy można by ]

Powiązane tematy z artykułem: możnaby czy można by murowanie zabudowy balkonów kraków