Skip to content
2 lata ago

346 words

WAŁY I WŁÓKI Wały. Wały służą do ugniatania gleby po siewie, co ma na celu stworzenie sprzyjających warunków glebowych dla jednoczesnych wschodów roślin oraz zapobiega wydmuchiwaniu nasienia przez wiatr. Wał działa na glebę swoim ciężarem, toteż stosownie do struktury gleby, trzeba stosować wały o różnym ciężarze. W związku z tym, wały są zaopatrzone bądź w skrzynie umocowane na ramie, bądź też są budowane wewnątrz puste. Do tych skrzyń albo do wnętrza wału nakłada się ziemi względnie kamieni i w ten sposób zwiększa się jego ciężar. Wały bywają gładkie i pierścieniowe. Włóki. Przy wczesnej wiosennej obróbce orki zimowej oraz do wyrównywania pola służy włóka. Włóka składa się z dwóch członów połączonych łańcuchami doczepionych do wspólnej wagi zaprzęgu. Każdy człon włóki składa się ze stalowej sztaby z zębami, stalowej sztaby podcinającej i czterech. drewnianych belek ruchomo ze sobą związanych. W czasie ruchu tego narzędzia zęby spulchniają glebę, a sztaba podcinająca ścina i wyrównuje grzbiety z zagłębieniami. Krawędzie belki wyrównują powierzchnię gleby i rozgniatają bryłki. Sztabę podcinającą można przy pomocy dźwigni nastawiać pod odpowiednim kątem w stosunku do poziomu. Włókę należy puszczać w kierunku prostopadłym do grzbietów orki zimowej, gdyż wówczas ścina ona wystające grzbiety skib i zgarnia je w bruzdy. Konstrukcja włóki umożliwia przestawianie do przodu sztaby podcinającej i zgarniającej grzebienie, a w ślad za nią sztaby z zębami. Szerokość robocza włóki wynosi 250 cm. W celu wytworzenia na powierzchni gleby warstwy izolującej złożonej z pulchnej i gruzełkowatej ziemi, należy wczesną wiosną posługiwać się włókami i gwoździarkami. Włóki składają się z gładkich drewnianych belek, luźno między sobą powiązanych, a gwoździarki mają na pierwszej belce cienkie zęby. [podobne: tuleja ślizgowa , płytka kolczasta , blachownica ]

Powiązane tematy z artykułem: blachownica płytka kolczasta tuleja ślizgowa