Skip to content

W drugim pojemniku przygotowuje sie podgrzana do +80-85°C wode razem z emulgatorem ewentualnie równiez z innymi dodatkami, przewidzianymi w recepturze na emulsje anionowa lub kationowa

2 lata ago

228 words

W drugim pojemniku przygotowuje się podgrzaną do +80-85°C wodę razem z emulgatorem ewentualnie również z innymi dodatkami, przewidzianymi w recepturze na emulsję anionową lub kationową. Następnie przygotowane porcje asfaltu i wody zlewa się do jednego z wymienionych pojemników lub do specjalnego trzeciego pojemnika i poddaje się mieszaniu za pomocą mieszadeł różnego typu jedno lub dwuśmigłowych, turbinowych i innych. Dla właściwego rozproszenia lepiszcza w fazie wodnej szybkość obrotu mieszadeł jest różna, zależnie od konstrukcji. Szybkość wirnika turbinki powinna wynosić 3000-7-7000 obr/min, zależnie od penetracji i temperatury podgrzania asfaltu oraz rodzaju i konstrukcji mieszadła, a także objętości przygotowanej porcji składników emulsji. Jeżeli jest do dyspozycji młynek koloidalny, o którego konstrukcji i odmianach oraz działaniu będzie mowa dalej, lub homogenizator, przygotowane i wymieszane w omówiony poprzednio sposób oraz zlane do jednego pojemnika składniki emulsji po uprzednim wstępnym zmieszaniu za pomocą mieszadła ręcznego lub mechanicznego przepuszcza się przez przygotowany do tego celu młynek, dla otrzymywania emulsji z dostatecznie dobrze zdyspergowanym lepiszczem bitumicznym. Schemat tej metody pokazany jest na rysunku 3.5. Metoda periodyczna wytwarzania emulsji jest kłopotliwa, pracochłonna i nadaje się właściwie tylko do badań laboratoryjnych i robót doświadczalnych na małą skalę. [hasła pokrewne: strzałka ugięcia belki, castorama tarnowskie góry, castorama lubin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama lubin castorama tarnowskie góry strzałka ugięcia belki