Skip to content

Typy kultywatorów

2 lata ago

387 words

Suwak jest związany cięgłami z-łożyskami poszczególnych członów. Przy przesuwaniu suwaka do przodu talerze ustawiają się pod większym kątem do kierunku ruchu. Dla oczyszczenia talerzy z lepiącej się do nich ziemi brony zaopatrzone są w skrobaczki umocowane na oddzielnym wałku dla każdego członu. Wałek ma możność pewnego odchylenia, przez co osadzone na nim skrobaczki mogą przesuwać się i oczyszczają wklęsłą powierzchnię talerzy. Do transportu brony służą wózki transportowe podtaczane po jednym pod każdy człon. Przed umieszczeniem brony na wózku należy osie każdej pary członów usta wić na jednej prostej linii. Typy kultywatorów. Kultywatory dzielą się na 3 grupy: 1) polowe – przeznaczone do zasadniczej obróbki gleby, 2) obsypniki (soszki) do uprawy międzyrzędowej roślin okopowych, 3) uniwersalne – przeznaczone do wykonywania upraw międzyrzędowych. Dzielą się one dalej na konne i ciągnikowe. Częścią roboczą kultywatora jest ząb (łapa). Największe zastosowanie mają dwie formy zębów: spulchniające i podcinające. Spulchniające zęby bywają umocowane sztywno lub sprężyście. Ząb sztywny spulchnia glebę w jej dolnej części i znajduje zastosowanie przy uprawie ugorów oraz gdy chodzi o zatrzymanie wilgoci w ziemi. Ząb sprężynow jest używany do spulchniania gleby i do wyrywania chwastów. Podcinające zęby stosuje się do podcinania chwastów i płytkiego spulchniania. Aby otrzymać dobre wyniki uprawy, trzeba zęby często ostrzyc. Ostrzenie wykonuje się za pomocą pilnika lub toczaka. Zęby podcinające zapuszcza się na głębokość 3-5 cm. Prócz omówionych typów zębów do międzyrzędowej uprawy stosuje się jednostronnie podcinające noże (brzytwy) i obsypniki. Zadaniem jednostronnie podcinającego noża jest podcinanie chwastów oraz zabezpieczenie roślin przed zasypywaniem ich ziemią. Dlatego trzon noża powinien być zawsze obrócony w stronę rośliny. Stosuje się jednostronne noże prawo i lewo tnące. Obsypniki używa się do obsypywania roślin (buraków, ziemniaków itd. ). Są to jak gdyby podwójne korpusy pługa posiadające jednocześnie prawą i lewą odkładnicę. W czasie pracy w międzyrzędziach obsypnik rozorywuje glebę na obydwie strony tworząc w środku bruzdę, dosypując rozoraną ziemię do rzędów, na których rosną rośliny. [patrz też: możnaby czy można by , grlmike , castorama rolety ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama rolety grlmike możnaby czy można by