Skip to content

Szerokosc robocza kultywatora

2 lata ago

227 words

Szerokość robocza kultywatora wynosi 4,2 m; wyrabia się również kultywatory tego typu marki KUTS-2,8 o szerokości roboczej 2,8 m. Do ramy tego kultywatora można stosownie do potrzeby zamontować urządzenie do pogłównego nawożenia roślin. Oprócz opisanych doczepnych kultywatorów są też rozpowszechnione kultywatory zawieszane. Kultywator zawieszony marki KD, z wysiewaczem nawozów sztucznych SUZ, przymocowany na ciągniku U-l. Rama tego kultywatora jest osadzona wyżej niż rama doczepnych kultywatorów, toteż może on być stosowany do pielęgnacji roślin sianych np. czterorzędowym siewnikiem. Kultywator ten jest również wyposażony w dodatkowe zęby. Regulowanie zagłębienia zębów odbywa się przy pomocy dźwigni, a podnoszenie w pozycję transportową wykonuje kierowca ciągnika przy pomocy automatu. Rotacyjne motyki. Rotacyjna motyka służy głównie do niszczenia powierzchownego zaskorupienia gleby, jakie tworzy się po zasiewach na glebach zlewnych. Motyki mają szczególnie duże zastosowanie w rejonach, gdzie plantuje się duże powierzchnie buraków. Organem działającym rotacyjnej motyki jest tarcza o 16 kolcach. Tarcze te są osadzone po kilka sztuk na wspólnym wale i tworzą tzw. człon. Każda sekcja motyki składa się z dwóch członów osadzonych równolegle do siebie, przy czym tarcze tylnego członu powinny trafiać w przerwy między tarczami członu przedniego. Przy pracy kolce tarcz łamią powstałą skorupę powierzchniową ziemi i spulchniają glebę. [przypisy: tuleja ślizgowa , płytka kolczasta , blachownica ]

Powiązane tematy z artykułem: blachownica płytka kolczasta tuleja ślizgowa