Skip to content

Penetracja charakteryzuje konsystencje asfaltów

2 lata ago

132 words

Oznaczenie penetracji Penetracja charakteryzuje konsystencję asfaltów. Miarą penetracji jest głębokość, na jaką zagłębia się w badany produkt znormalizowana igła w określonych warunkach obciążenia, czasu i temperatury . Penetrację podaje się w stopniach penetracji, przy czym 1 ° penetracji odpowiada 0,1 mm zagłębienia igły w badany produkt. Oznaczenie przeprowadza się wg normy PN -52/C-04134. Oznaczenie ciągliwości Ciągliwość badanego asfaltu mierzy się długością (wyrażoną w cm), do jakiej można rozciągnąć bez rozerwania próbkę badanego asfaltu l) Podane zostały jedynie podstawy badania asfaltów. Dokładne opisy sposobu wykonania wg obowiązujących norm musiały być pominięte ze względu na ograniczenie miejsca. [przypisy: strzałka ugięcia belki, tuleja ślizgowa, możnaby czy można by ]

Powiązane tematy z artykułem: możnaby czy można by strzałka ugięcia belki tuleja ślizgowa