Skip to content

Oznaczenie zawartosci skladników nierozpuszczalnych w dwusiarczku wegla i zawartosci popiolu

4 tygodnie ago

125 words

Oznaczenie temperatury zapłonu i temperatury palenia Temperaturę zapłonu stanowi najniższa temperatura, w której badany produkt w odpowiednim przyrządzie wydziela taką ilość pary, która wystarczy do wytworzenia z powietrzem bezpośrednio nad powierzchnią cieczy mieszaniny zapalającej się w chwili zbliżenia płomyka zapalającego. Temperatura palenia oznacza temperaturę, w której para badanego produktu pali się przynajmniej przez trzy sekundy po oddaleniu płomyka zapalającego. Wyniki podaje się w oC. Oznaczenie przeprowadza się według PN/C-04004. Oznaczenie zawartości składników nierozpuszczalnych w dwusiarczku węgla i zawartości popiołu Oznaczenie to przeprowadza się w celu stwierdzenia obecności składników nie będących właściwymi asfaltami. [podobne: styropian do fundamentów, pustak max wymiary, farby do elewacji ]

Powiązane tematy z artykułem: farby do elewacji pustak max wymiary styropian do fundamentów