Skip to content

Oznaczenie odparowalnosci i zwiazanych z nia wlasnosci asfaltu

3 miesiące ago

117 words

Wyszczególnione natomiast zostały odpowiednie normy. Oznaczenie przeprowadza się według normy PN-48/C-04132. Oznaczenie odparowalności i związanych z nią własności asfaltu. Stopień odparowalności asfaltów określa się wielkością straty ciężaru, która powstała przy ogrzewaniu w ustalonych warunkach określonej ilości asfaltu pozbawionego wody. Wyniki podaje się w procentach. Po oznaczeniu odparowalności przeprowadza się zwykle pomiar ciągliwości i penetracji próbek asfaltu oraz porównuje wyniki z uzyskanymi poprzednio dla próbek nie poddanych wygrzewaniu. Spadek penetracji i ciągliwości wyraża się w procentach w stosunku do penetracji i ciągliwości, które wykazał asfalt przed wygrzewaniem. [przypisy: drzwi wiatrak opinie, cena betonu b20, płytki kolczaste ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b20 drzwi wiatrak opinie płytki kolczaste