Skip to content

Mieszadla do wytwarzania emulsji

2 lata ago

247 words

Mieszadła do wytwarzania emulsji . Konstrukcja mieszadeł specjalnych do wytwarzania emulsji jest bardzo różnorodna. Są mieszadła o poziomym, pionowym lub pochyłym położeniu swej osi obrotu. Poza tym łopatki mieszające mają różną konstrukcję: jednośmigłowe, dwuśmigłowe lub kilkuśmigłowe. Oprócz tego położenie elementów mieszających (łopatek, śmigieł i innych części konstrukcji) w stosunku do osi, na której one są osadzone, może być różne; zwłaszcza dotyczy to kąta nachylenia końcówek elementów mieszających i ich kształtu, często dość skomplikowanego. Mieszadła, używane do produkcji emulsji, mają zwykle 1400-7000 obr/min. Większa liczba obrotów mieszadła umożliwia otrzymanie emulsji bardziej drobnoziarnistej i stabilnej. Z czasem zrezygnowano ze stosowania mieszadeł do produkcji emulsji w postaci końcowego produktu, ponieważ zajmują one dużo miejsca przy produkcji emulsji na skalę techniczną, powodują często rozpad wytwarz anej emulsji przy nieco za długim mieszaniu lub za małe rozproszenie asfaltu przy zbyt krótkim czasie mieszania, nadają się najlepiej tylko do produkcji metodą periodyczną. Ustalenie ścisłego czasu mieszania jest bardzo trudne, gdyż zależne jest ono od kilku czynników, a mianowicie od. – penetracji asfaltu lub stopnia jego z miękczenia przez użycie odpowiedniego upłynniacza, – temperatury podgrzania obu faz emulsji, – szybkości obrotów mieszadła, a głównie od szybkości obwodowej końcówek elementów mieszających. [więcej w: zabudowa balkonów lublin, strzałka ugięcia belki, vivago ]

Powiązane tematy z artykułem: strzałka ugięcia belki vivago zabudowa balkonów lublin