rozdzielnie hager

Mieszadla do wytwarzania emulsji

Mieszadła do wytwarzania emulsji . Konstrukcja mieszadeł specjalnych do wytwarzania emulsji jest bardzo różnorodna. Są mieszadła o poziomym, pionowym lub pochyłym położeniu swej osi obrotu. Poza tym łopatki mieszające mają różną konstrukcję: jednośmigłowe, dwuśmigłowe lub kilkuśmigłowe. Oprócz tego położenie elementów mieszających (łopatek, śmigieł i innych części konstrukcji) w stosunku do osi, na której one są osadzone, może być różne; zwłaszcza dotyczy to kąta nachylenia...

Więcej »

MECHANIZACJA ROBOT POLOWYCH

MECHANIZACJA ROBOT POLOWYCH 1. Zęby kultywatorów dla prac polowych powinny być tak ustawione, aby odstępy pomiędzy nimi były jednakowe. Nieprzestrzeganie tej zasady doprowadza do pozostawiania nie spulchnionych pasów. Przy kultywatorach dla okopowych ustawienie zębów powinno być takie, by przestrzeń międzyrzędowa została całkowicie obrobiona, a rośliny nie zostały uszkodzone. Do należytego rozstawienia zębów służy przyrząd składający się z dwóch desek z naciągniętymi sznurkami w odstęp...

Więcej »

Warunki techniczne

Warunki techniczne obowiązujące przy odbiorze murów z cegły Podstawą oceny jakości i odbioru robót murowych pod względem technicznej prawidłowości wykonania są warunki techniczne odbioru określone w normie PN-58/B-10020 obowiązującej od 1 stycznia 1959 r. na miejsce dawnej normy PKN/B-06060 z 1952 r. Główne postanowienia zawarte w PN-58/B-10020 są następujące: a) do warstw licowych należy stosować cegłę tylko gatunku D ; b) dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiarów pomi...

Więcej »

Jelita grube odklejamy zawsze od strony bocznej

Stężenie środnika można też uzyskać przez odpowiednie ukształtowanie, wykonując go np. z odcinków blach z wygiętymi krawędziami pionowymi. Ułożenie takie pozwala na swobodny skurcz blach; skurcz ten zresztą jest mniejszy niż przy wykonaniu, gdyż cztery spoiny pachwinowe na żebrach zastąpiono jedną spoiną czołową; metodę tę można też zastosować przy styku środnika. Podobnym rozwiązaniem będzie wykonanie środnika z, blachy załamanej lub zespawanej z odcinków. Sztywność blachownicy ...

Więcej »
http://www.dubajblog.pl 751#obi otwornica , #czarna klamka do drzwi wewnętrznych , #olx garaże blaszane używane , #romet komar olx , #klamka do okna plastikowego , #winogrona odmiana , #panel opinie , #drzewo kwitnące w kwietniu , #wózek transportowy leroy , #truskawek odmiany ,