Skip to content

Live From The Field

1 miesiąc ago

134 words

Dla blachownic istnieje, przy wyzyskaniu naprężeń dopuszczalnych pewna najkorzystniejsza wysokość, której odpowiada najmniejsza ilość materiału. Większe przekroje skrzynkowe powinny być wykonane jako przekroje przełazowe o odstępie ścianek równym co najmniej 600 mm w świetle, z dostępem do środka; przepony powinny mieć otwór o szerokości co najmniej 450 mm. Przekroje nieprzełazowe powinny być zamknięte z wszystkich stron dla zmniejszenia korozji. W mostownictwie i budownictwie (np. w przekryciach hal) używa się niekiedy przekrojów skrzynkowych wielokomorowych o kilku ściankach. Jako przykład podano belkę pięciokomorową (o długości 7 m), złożoną z tłoczonych profilów w kształcie litery U zaciskanych nawzajem; ostatnia prawostronna komora zamknięta jest elementem płaskim. [więcej w: wieszaki na medale, blinatumomab, pręty mosiężne ]

Powiązane tematy z artykułem: blinatumomab pręty mosiężne wieszaki na medale