Skip to content

liczba cegiel polówkowych

3 tygodnie ago

177 words

w przypadku stosowania do murowania cegieł uzyskanych z rozbiórki odchylenia podane w p-cie d, f i g mogą być większe 050%; k) nie zapełniona część spoin w murach nośnych przewidzianych do spoinowania lub tynkowania nie powinna być głębsza niż 10 mm. W murach nie przewidzianych do spoinowania lub tynkowania spoiny powinny być wypełnione do lica muru; l) liczba cegieł połówkowych użytych do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie powinna przekraczać 15% całkowitej liczby cegieł; m) dopuszcza się stosowanie cegieł połówek i cegieł ułamkowych w większej liczbie, przy prawidłowym przewiązaniu spoin: – w ścianach najwyższej kondygnacji, w murach podokiennych, na poddaszu itp. , z wyjątkiem murów ogniochronnych. Jako warunek stawia się, aby naprężenia w tych murach nie przekraczały 2/3 naprężenia dopuszczalnego określonego normą PN-54/B-03002; h) niedopuszczalne jest stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych w słupach ponad liczbę konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania. 4. [przypisy: płytki na osb, cena betonu b20, drzwi wiatrak opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b20 drzwi wiatrak opinie płytki na osb