Skip to content

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1 miesiąc ago

130 words

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Najmniejszą grubość elementów nośnych ze stopów aluminium, nie zawierających miedzi, . przyjąć można na podstawie zachowania się wykonanych konstrukcji: w normalnych warunkach atmosferycznych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 1,5 mm 2,0 mm. i)la stopów zawierających miedź przyjąć można odpowiednio 2,0 i 2,5 mm. Dla elementów nienośnych z czystego aluminium (n:p. przekrycia dachów, licówka ściany osłonowej) zejść można z grubością nawet do 0,3 mm. Angielskie zalecenia 1) podają jako najmniejsze grubości wartości od 1,2 mm (np. dla drugorzędnych elementów ze stopu typu AIMg)do 3,2 mm (np. dla głównych elementów nośnych ze stopu typu AlMgSil). Niemieckie zalecenia podają: tmin = 1,5 mm dla konstrukcji w pomieszczeniach zamkniętych, oraz tmin = 2,0 mm dla konstrukcji na otwartym powietrzu. [przypisy: blinatumomab, pręty mosiężne, aprepitant ]

Powiązane tematy z artykułem: aprepitant blinatumomab pręty mosiężne