Skip to content

dopuszczalne odchylenia grubosci murów

2 lata ago

202 words

dopuszczalne odchylenia grubości murów pełnych od podanych w rysunkach roboczych wynoszą: + 6 i – 4 mm dla grubości muru li4 cegły + 8 i – 6 mm 1/2 + 10 i – 8 mm 1 +20 i – 8 mm 11/2 i więcej f) odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy cegieł nie może przekraczać: 1 mm/m i 15 mm na całej długości budynku – dla murów spoinowanych, 2 mm/m i 30 mm na całej długości budynku – dla murów nie spoinowanych; g) odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem nie może przekraczać: 1 mm/m i nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku- dla murów spoinowanych, 2 mm/m i nie więcej niż 20· mm na całej długości budynku – dla murów nie spoinowanych; o) odchylenie powierzchni i krawędzi muru od pionu nie może być większe od: 3 mm/m i 16 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku – dla murów spoinowanych, 6 mm/m i 10 mm wysokości na jednej kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości budynku — dla murów nie spoinowanych; [patrz też: eltronik brodnica, okna pasywne cena, strzałka ugięcia belki ]

Powiązane tematy z artykułem: eltronik brodnica okna pasywne cena strzałka ugięcia belki