Skip to content

Do zalet tych naleza glównie szybkosc rozpadu emulsji

2 miesiące ago

205 words

Do zalet tych należą głównie szybkość rozpadu emulsji, szybkość wiązania wytrącanego z emulsji asfaltu z powierzchnią, na której został on wytrącony, antykorozyjność oraz możność powlekania powierzchni bardziej wilgotnych, niż przy emulsjach anionowych. Zalety te mają duże znaczenie zarówno w budownictwie drogowym, ja i przy wykonywaniu izolacji w różnych dziedzinach budownictwa mostowego i kubaturowego. Jakość emulsji w dużym stopniu zależna jest od procentowej ilości składników, a głównie od wzajemnego stosunku ilościowego fazy rozproszonej i rozpraszającej, ilości i jakości zastosowanego emulgatora, stopnia rozproszenia zemulgowanego lepiszcza, a tym samym od przeciętnej średnicy kulek rozproszonego lepiszcza. Barwa emulsji zależna jest w pierwszym rzędzie od barwy składników, a następnie od stopnia rozproszenia fazy wewnętrznej emulsji oraz od ewentualnych dodatków pigmentowych lub barwnikowych. Przeciętnie emulsja ma barwę ciemnob rązową, jeżeli w niej nie ma specjalnych dodatków barwiących. Im większe jest rozproszenie lepiszcza w emulsji, tym jaśniejszą ma ona barwę. 3.2. Technologia wytwarzania emulsji Istnieją dwie zasadnicze metody wytwarzania emulsji: periodyczna i ciągła. Odnoszą się one zarówno do emulsji anionowych, jak i kationowych. [więcej w: porotherm dryfix, pustak max wymiary, drzwi wiatrak opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wiatrak opinie porotherm dryfix pustak max wymiary