Skip to content

Dla muru grubosci 11/2 cegly sposób rozlozenia cegly

2 lata ago

148 words

Dla muru grubości 11/2 cegły sposób rozłożenia cegły dla zewnętrznej warstwy wozówkowej. Odstęp cegieł w pierwszym wypadku jest minimalny, w drugim zaś odpowiada 1 cegle . Dla muru grubości P/2 cegły sposób rozłożenia cegły wzdłuż ściany w takim położeniu, w jakim będą układane na murze. Odległość: pierwszej cegły od układanego muru wynosi od 50 do 60 cm, czyli znajdują się one w swobodnym zasięgu ręki murarza. Czas potrzebny podręcznemu na rozłożenie -10 cegieł na murze grubości 2 lub 21/2 cegły wynosi wg danych radzieckich (Wszechzwiązkowy Naukowo-Badawczy Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa- WNIOMS) 22 do 23 sek. Wydajność zespołu dwójkowego murującego ścianę o podanej wyżej grubości wzrosła w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami o 11. 7-12%. 4. 2. [więcej w: strzałka ugięcia, castorama rolety, castorama lubin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama lubin castorama rolety strzałka ugięcia