Skip to content

Belka o stalym momencie bezwladnosci

2 lata ago

174 words

Belka o stałym momencie bezwładności, obciążona siłami skupionymi. Dla belki obciążonej jedną siłą skupioną ugięcie w punkcie . Przy obliczaniu drgań konstrukcji należy wziąć pod uwagę, że częstotliwość drgań własnych belki aluminiowej o tym samym J jest w przybliżeniu taka sama jak belki stalowej. Ponieważ ciężar q belki aluminiowej w porównaniu z ciężarem belki stalowej maleje w przybliżeniu w tym samym stopniu co E, otrzymamy w obu przypadkach zbliżone wartości n. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę obciążenie użytkowe, to częstotliwość drgań konstrukcji aluminiowej jest mniejsza niż stalowej. Wytrzymałość zmęczeniowa stopów aluminiowych jest stosunkowo mniejsza niż stali; większy jest natomiast wpływ karbu. Wszelkie nierówności pozostałe po obróbce, jak zacięcia, zadziory itp. , należy usunąć, a przy zmianie przekroju stosować łagodne przejścia, blachy węzłowe odpowiednio ukształtować, spoiny wykonać jako wklęsłe itp. [patrz też: castorama kielce godziny otwarcia, okna pasywne cena, zabudowa balkonów kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kielce godziny otwarcia okna pasywne cena zabudowa balkonów kraków