Skip to content

Badania asfaltów

1 miesiąc ago

129 words

Stosowane też są do zalewania szczelin kostek brukowych. Są sporządzane fabrycznie, a niekiedy na budowie przez wymieszanie asfaltu z mączką wapienną (około 50% wagowo) i z dodatkami włóknistymi, jak azbest oraz wata żużlowa. Badania asfaltów W normach polskich przy badaniu własności asfaltów przemysłowych i drogowych zostały przyjęte następujące oznaczenia, jako obowiązujące: 1) – ciężar właściwy, – temperatura mięknienia, – penetracja, – ciągliwość, – odparowalność i związane z nią zmiany własności asfaltu, -:- temperatura zapłonu i temperatura palenia, . – zawartość składników nierozpuszczalnych w dwusiarczku węgla, – temperatura łamliwości, – badania chemiczne asfaltów . [przypisy: słupki odgradzające, pręty mosiężne, aprepitant ]

Powiązane tematy z artykułem: aprepitant pręty mosiężne słupki odgradzające