Skip to content

Badania asfaltów

4 tygodnie ago

132 words

Stosowane też są do zalewania szczelin kostek brukowych. Są sporządzane fabrycznie, a niekiedy na budowie przez wymieszanie asfaltu z mączką wapienną (około 50% wagowo) i z dodatkami włóknistymi, jak azbest oraz wata żużlowa. Badania asfaltów W normach polskich przy badaniu własności asfaltów przemysłowych i drogowych zostały przyjęte następujące oznaczenia, jako obowiązujące: 1) – ciężar właściwy, – temperatura mięknienia, – penetracja, – ciągliwość, – odparowalność i związane z nią zmiany własności asfaltu, -:- temperatura zapłonu i temperatura palenia, . – zawartość składników nierozpuszczalnych w dwusiarczku węgla, – temperatura łamliwości, – badania chemiczne asfaltów . [przypisy: parkiet na ogrzewanie podłogowe, farby do elewacji, koszt pozwolenia na budowę ]

Powiązane tematy z artykułem: farby do elewacji koszt pozwolenia na budowę parkiet na ogrzewanie podłogowe