Skip to content

Asfalty poekstrakcyjne

2 miesiące ago

111 words

W wyniku koagulacji emulsji powstaje jednolita błonka asfaltowa przylegająca do powierzchni kruszywa. Asfalty poekstrakcyjne są specjalnym gatunkiem asfaltów uzyskiwanym w procesie rafinacji produktów naftowych za pomocą rozpuszczalników, jak np. furfurol. Mają one charakterystyczny skład i własności, z których najistotniejszą jest zdolność 00 mieszania się ze smołami drogowymi w dowolnych stosunkach. Asfalty poekstrakcyjne znalazły szerokie zastosowanie do stabilizacji smół drogowych i stanowią w tym względzie bardzo cenne rozwiązanie trudności na jakie natrafiało drogownictwo w produkcji smół stabilizowanych, Asfaltowe masy zalewowe są stosowane do zalewania spoin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych lub brukowych. [więcej w: ogrodzenie koszt, czym impregnować drewno, sposoby murowania ]

Powiązane tematy z artykułem: czym impregnować drewno ogrodzenie koszt sposoby murowania